Sve Informacije pogledajte u  PDF formatu.

 

 

      WORLD GROUP BiH je u svome radu implementirala veliki broj aktivnosti, usluga i projekata

u saradnji sa mnogim domacim i stranim organizacijama i investitorima.sa velikim brojem novoformiranih

preduzeca (NFP), malim i srednjim preduzecima (MSP), i kao partner mnogim nevladinim organizacijama (NVO).

 

 
                                                                       Naši klijenti
 

                                                             - Novo formirana preduzeca NFP,

                                                             - Mala i srednja preduzeca MSP,

                                                             - Lokalne i medunarodne

                                                                organizacije i udruženja,

                                                             - Domaci i medunarodni investitori

                                                             - Javna uprava i kompanije

                                                             - Privredne komore,

                                                             - Udruženja gradana.

 

 

 

 

                                                             NAŠE USLUGE

    

Informativne usluge

Konsultanske usluge

 

       - Uspostavljanje kontakta sa inostranim

          firmama na zahtjev domaceg ili stranog

          partnera

 

       - Kontakti sa stranim organizacijama

          u Bosni i Hercegovini

 

 

       - Pomoc u nalazenju domacih i stranih

          investitora za aktuelne projekte u Bosni i

          Hercegovini

 

 

 

 

 

 

Informativne usluge

 

 

            Uspostavljanje kontakta sa inostranim firmama na zahtjev domaceg ili stranog partnera

    Naše poslovanje u ovoj oblasti se sastoji u tome da svim zainteresovanim prema njihovom zahtjevu

nađemo partnere / firme sa kojim žele da ostvare poslovnu ili dugorocnu saradnju. Za takav vid informacija

dovoljno je i to:

  • da vam je poznato sjediste zeljene firme (grad) ili vrsta djelatnosti, ili da imate samo naziv zeljene firme
  • da samo znate postanski broj, ili naziv nekog proizvoda,
  • da imate naziv ulice, ime pokrajine i drzave itd..

         World Group trenutno raspolaže sa podacima za oko 800 000 kompanija razlicitih djelatnosti na podrucju Evrope, i to: Njemacke, Austrije, Svajcarske, Francuske, Italije, Holandije, Ceske Republike, Slovacke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije.

 

 

 

 

 

           Kontakti sa stranim organizacijama u Bosni i Hercegovini

 

    Kontakti sa medunarodnim organizacijama / projektima u cilju unupradenja poslovanja ili privrednog

razvoja klijenata.

 

 

 

           Pomoc u nalazenju domacih i stranih investitora za aktuelne projekte u Bosni i Hercegovini

 

    Obezbjedujemo potrebne kontakte i saradujemo sa nadležnim organizacijama i organima za

potrebe klijenata, uz mogucnost investiranja domaceg ili stranog ulagaca ili banaka.

 

 

 

Konsultanske usluge

 

           Pružanje tehnicke pomoci novo formiranim (NFP) te malim i srednjim preduzecima (SMP)

 

            - Podrška kod registracije obrta, firmi, zadruga i sl.

            - pripremanje poslovnog plana,

            - priprema plana tržišta,

            - knjigovodstvo i finansijski menadžment MSP

            - podrška komercijalizaciji poljoprivrednih aktivnosti

 

 

 

         Pružanje tehnicke pomoci opštinama i drugim vladinim tijelima kod:

 

           - ekonomskog pregleda stanja

           - poduzimanje temeljnih procesa ekonomskog strateškog planiranja,

           - uspostavljanje lokalnih ekonomskih foruma kao i partnerstva izmedu

             javnog i privatnog sektora

           - uspostavljanje odjela za ekonomski razvoj u opštinama fokusiranih na

             klijente / preduzetnike

           - implementiranje lokalnih ekonomskih razvojnih projekata

             (npr..biznis inkubatori, pružanje poslovne podrške i usluga

             profesionalne obuke )

 

 

 

         Podrška ne-profitnim organizacijama (NPOe) koje rade sa povratnicima u cliju

 

           - pregleda ekonomskog stanja lokalnog podrucja

           - stanja razvoja malih i srednjih preduzeca

           - analiza radnih sposobnosti, mogucnosti i interesa korisnika i

              klijenata

           - pracenje, implementacija i monitoring projekata finasiranih od

             strane Medunarodnih organizacija

 

 

 

 

Povratak na vrh stranice